Swoimi zamówieniami przyczyniacie się
do odbudowy lasów!

Jesteśmy marką, która od samego początku istnienia ceni sobie bliskość natury i dba o środowisko. W naszych działaniach znaleźliśmy szereg rozwiązań przyjaznych przyrodzie. Kolejny krok przed nami, jesteście nim Wy, nasi stali i nowi klienci! Swoimi zamówieniami przyczyniacie się do odbudowy lasów! Razem z Wami i firmą posadzimy.pl chcemy sadzić nowe drzewka, zyskiwać więcej tlenu, pomagać ekosystemowi się odbudować i naprawiać to, co zostało zniszczone przez różne naturalnie występujące w przyrodzie zjawiska np. wichury.

Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat.

Drzewo w ciągu roku chłodzi powietrze jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy.

W ciągu godziny, jeden samochód zamienia w spaliny tyle tlenu, ile zużywa do oddychania w tym samym czasie 800 osób.

Samolot odrzutowy średniej wielkości, zużywa w czasie startu tyle tlenu, ile w ciągu całego dnia wytwarza połać lasu o powierzchni 169 km2. Ta ilość tlenu pozwala oddychać 4600 ludziom przez cały rok!

Drzewo o wysokości ok. 25 metrów pochłania tyle CO2, ile dostarczają dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych.

Każdy hektar lasu pochłania rocznie ok. 200 ton dwutlenku węgla. To mniej więcej tyle, ile wytwarza samochód po przejechaniu 100 tys. km.

W jakich miejscach sadzi Posadzimy.pl

Każda akcja sadzenia drzew Posadzimy.pl wiąże się z wykorzystaniem fachowej wiedzy specjalistów, wyszukaniem idealnych terenów pod sadzenie i doborem odpowiednich gatunków drzew. To, jakie sadzonki zasadzimy zależy przede wszystkim od wymagań i możliwości glebowych poszczególnych terenów. Co więcej, w czasie naszego sadzenia szczególnie ważne jest dla nas to, żeby wszystkie prace, które zlecamy, były wykonywane zgodnie ze sztuką leśną. Dzięki temu wiemy, że nasze wspólne sadzonki mają jak najlepszy start :)

Zdecydowanie jednym z ważniejszych etapów każdej akcji sadzenia jest wybór terenu, na którym umieścimy Wasze drzewka. Tereny, na które się decydujemy muszą spełniać szereg określonych przez nas wymagań. Jest to niezwykle istotne – ponieważ dzięki temu mamy pewność, że nasze lasy są w odpowiednich rękach, a opieka nad sadzonkami nie kończy się chwilę po ich zasadzeniu. Zobacz, jakie tereny mogą stać się miejscem dla naszych lasów!

Opieka nad lasami a polskie prawo

Jest to odpowiedni moment na to, aby pokrótce opisać Wam wybrane, główne założenia Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Otóż jak wynika ze wspomnianej ustawy, każdy właściciel lasu, niezależnie od tego, czy są to Lasy Państwowe, gmina, starostwo, parafia lub osoba prywatna, ma m.in. obowiązek dbać o ochronę lasów, a także dbać o niezbędne prace odnowieniowe. W związku z tym jeżeli na jakimkolwiek terenie dojdzie do zniszczenia lasu przez niszczycielską działalność natury lub obumarcie biologiczne, to wcześniej czy później teren ten musi być odnowiony.
W przypadku Lasów Państwowych odnowienia tego typu są prowadzone niejako “z automatu”. Jednak w sytuacji m.in. powiatów, gmin i osób prywatnych bardzo często zdarza się, że działania mające na celu nakazane ustawowo odnowienie terenu są realizowane dopiero wtedy, kiedy zostanie wydana decyzja administracyjna. Taka decyzja nakazuje danej jednostce odnowić zniszczony teren. Nie ma więc możliwości, że zniszczony las nie zostanie nigdy odnowiony – wcześniej czy później musi to nastąpić.

Las lasowi nierówny – jakie lasy znajdziemy w Polsce?

Na samym początku pragniemy wszystkim przypomnieć, że Lasy Państwowe nie są jedynymi lasami publicznymi w Polsce. Poniżej przedstawiamy oficjalną definicję lasów publicznych, używaną przez Główny Urząd Statystyczny:

Lasy publiczne to:
• lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane oraz użytkowane czasowo lub wieczyście przez:
– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (“Lasy Państwowe”), nadzorowane przez Ministra Środowiska,
– jednostki ochrony przyrody (parki narodowe),
– jednostki organizacyjne innych ministrów i wojewodów, gmin lub związków komunalnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych,
• lasy stanowiące własność gmin (w tym gmin mających od 1999 r. status miasta na prawach powiatu).

W jakich lasach sadzimy – a w jakich nie?

W naszej komunikacji z Wami nie ukrywamy, że nie współpracujemy z Lasami Państwowymi. Oznacza to, że nie sadzimy drzew na terenach, które podlegają pod tę jednostkę. Wynika to z faktu, że naszymi działaniami nie chcemy wyręczać działań tej jednostki, która musi w danym okresie zasadzić określoną liczbę drzew. Szukamy zatem zamiast tego takich miejsc, gdzie bez naszego działania lasy po prostu by nie powstały. Dlatego właśnie pierwszym warunkiem, który musi więc spełniać każdy teren, na którym potencjalnie chcemy przeprowadzić akcję sadzenia drzew, jest niepodleganie pod opiekę Lasów Państwowych. Nie oznacza to jednak, że nie sadzimy naszych drzew w lasach publicznych :)

Lasy publiczne są reprezentowane w Posadzimy.pl głównie przez lasy należące do gmin. Odrobinę rzadziej, ale nadal obecne w strukturze “naszych” lasów, są lasy należące do powiatów. Zarówno powiaty, jak i gminy, są dla nas pożądanym partnerem, ponieważ głęboko wierzymy w to, że kluczem do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania samorządów jest współpraca sektora prywatnego i publicznego.

Nasze porozumienie z gminami = więcej środków finansowych na inne cele społeczne

Podpisując porozumienia z gminami lub starostwami zawsze staramy się, aby zawierały specjalne zapisy. Zobowiązują one jednostki administracji do przekazania równowartości środków pieniężnych poniesionych przez nas z tytułu akcji sadzenia na inny, społecznie pożyteczny cel, który nie był dotychczas wskazany w budżecie. Dzięki temu mamy pewność, że środki finansowe, które wydajemy na wszystkie prace związane z akcją służą mieszkańcom okolicy podwójnie! Oczywiście te jednostki nie są jedynymi partnerami, z którymi sadzimy. Zdarza nam się współpracować również z osobami prywatnymi, do których należą grunty leśne, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem “Ls” (lasy).

Jakie warunki musi spełnić teren do naszego sadzenia?

Zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i gmin oraz powiatów, warunkiem koniecznym do podjęcia przez nas współpracy jest przedstawienie nam odpowiednich dokumentów. Mają one poświadczać, że tereny, których odnowienie sfinansujemy, zostały zniszczone w wyniku działań natury. Potwierdzają one także, że z terenu objętego akcją właściciel nie pozyskiwał z tego terenu drewna w celach komercyjnych.
Mówiąc o zniszczeniach wywołanych przez działania natury mamy na myśli m.in. niszczycielską działalność żywiołów, m.in. wichury lub huragany. Zalicza się do niej również naturalne obumarcie drzew. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż naszą intencją nie jest pomoc w odnowieniu lasów wyciętych w związku z prowadzeniem intensywnej gospodarki leśnej. Tereny tego typu zostawiamy do odnowienia właścicielom, którzy mogą na ten cel przeznaczyć środki pochodzące ze sprzedaży pozyskanego drewna.

Bardzo istotne jest dla nas nie tylko posadzenie określonej liczby drzew, ale również zapewnienie Was, że nasze wspólne drzewa będą częścią środowiska naturalnego tak długo, jak tylko to będzie możliwe!