Przetargi

Aktualne przetargi

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej związanej z opracowaniem STRATEGII BIZNESOWEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Rozwój potencjału i przedsiębiorczości; Działanie 3.2. Internacjonalizacja MŚP; Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.