Męskie cytaty: “Dramatem życia jest to, że starzejemy się zbyt szybko, a mądrzejemy zbyt późno.” – Benjamin Franklin